Editorial

Milé kolegyně a kolegové,

srdečně vás zveme na dvacátou třetí Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami, která se koná spolu s Konferencí mladých vědeckých pracovníků a Dramaterapeutickou konferencí v rámci X. Olomouckých speciálněpedagogických dnů.. 

Jako hlavní téma konference jsme zvolili téma „Spirála poznání“, které v sobě skrývá možnosti prezentace výzkumných teoretických i praktických příspěvků nejenom ze speciální pedagogiky, ale také z dalších příbuzných oborů.

Při tvorbě jsme oslovili významné odborníky z akademického prostředí, tak ze státní správy i z praxe, ale také umělce a doufáme, že vás program konference zaujme. Věříme, že společné sdílení poznatků a zkušeností bude pro všechny zúčastněné kreativní, podnětné a užitečné.  

Těšíme se na setkání,

za organizační a programový výbor

Miluše Hutyrová

Veronika Růžičková